Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beştepe’de Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ni açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacak

Bakan Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını söyledi. Selçuk, tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacağını açıkladı.

Selçuk, “Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o zaman zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak” diye konuştu ve bütün derslerde dijital becerilerin verilmesi konusunda çalışma yürütüleceğini kaydetti.

İçerik ve uygulama

• Tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacak.

• Müfredat çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlenecek.

• Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturulacak.

Okul gelişim modeli

• Tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacak.

• Müfredat çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlenecek.

• Çocukların öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kurulacak.

Ölçme ve değerlendirme

• Okullarda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılacak.

• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılacak.

• Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.

• Çocukların tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçilecek.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi

• Öğretmenlik meslek kanunu çıkacak.

• Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalacak.

• Ücretli öğretmenlerin ücretleri artacak.

• Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

• Öğretmen yetiştirme programlarında uygulama ağırlıklı hale gelecek.

• Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderilecek.

• Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme gelecek.

Okulların finansmanı

• Okullara gelişim bütçesi verilecek.

• Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kurulacak.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

• Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor.

• Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.

Özel eğitim

• Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılacak.

• Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik edilecek.

• Özel gereksinimli çocuklar için mobil eğitim setleri oluşturulacak.

Özel yetenek

• Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılacak.

• Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturulacak.

• Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılacak.

• Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştirilecek.

• Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler gelecek.

• Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanacak.

Yabancı dil eğitimi

• Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak.

• Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanacak.

• Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılacak.

• Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kurulacak.

• Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılacak.

Öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm

• Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacak.

• Ulusal dijital içerik arşivi oluşturulacak.

• Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler desteklenecek.

Erken çocukluk

• 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına girecek.

• Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği gelecek.

• Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılacak.

Temel eğitim

• İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme gelecek.

• İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılacak.

• Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri olacak.

Ortaöğretim

• Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalacak.

• Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler gelecek.

• İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri gelecek.

• Alan seçimi 9. sınıftan başlatılacak.

• Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştirilecek.

Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri

• Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor.

• Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor.

• Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.

İmam hatip ortaokulları ve liseleri

• İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.

• Ders çeşidi azaltılıyor.

• Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

• Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

• İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor

Mesleki-teknik eğitim

• Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor.

• Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor.

• Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor.

• Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor.

• Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.

Hayatboyu öğrenme

• Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor.

• Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor.

• Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

• Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.

 

Eğitim


  

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here