Felsefe sözcüğünün kaynağı ve anlamı nedir? Felsefe sözcüğü, eski Yunancadan Arapçaya ve bu dilden Türkçeye geçmiştir. Sözcüğün Yunanca aslı philosophía’dır ve İki ayrı sözcükten oluşur: “Philla”, “sevgi” anlamına gelir; “sophia” ise, “bilgelik” ya da genel olarak “bilgi” demektir, öyleyse, “philosophía”, bilgi...
Felsefe terimi ilk kez Thales'ten yüz yıl kadar sonra ortaya çıkan Pythagorasçılar tarafından kullanılmıştır.İlk filozoflar, daha çok doğa araştırmacısı (physikoi) olarak bilinmekteydiler. Bugün kullanmakta olduğumuz felsefe kelimesi, Arapçadan felasife kelimesinden gelmektedir. Araplar bu sözcüğü Yunanca bilgelik ve sevgi anlamına gelen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER