Trigonometri 1 (Geometri / Trigonometri)

Lütfen bekleyin videolar açılıyor…

Trigonometrik Oranlar

Trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. Trigonometri, sinüs ve kosinüs gibi trigonometrik işlevlerin üzerine kurulmuştur ve günümüzde fizik ve mühendislik alanlarında sıkça kullanılmaktadır.

Trigonometri 2

Trigonometri 2 (Matematik) (Geometri)

 

Trigonometrik Oranları Kullanarak Dik Üçgenin Kenar Uzunluklarını Bulma

Örnek: Dik Üçgenin Kenar ve Açılarını Trigonometriyle Bulma

Dik Üçgenlerle Modelleme

Yükseklik ve Uzaklıklara Giriş

Yükseklik ve Uzaklık Problemi : İki Bina Arasındaki Uzaklık

Yükseklik ve Uzaklık Problemi : Bir Gölün Üzerindeki Bulutun Yüksekliği

Dik Üçgen Problemi: Uzaylıyı Yakalamak İçin Hangi Açıyla Hedef Almalısınız?

Trigonometrik Oranlar ve Benzerlik

Sinüs, Kosinüs ve Tanjantı Bulmak İçin Benzerliği Kullanma

Örnek: Orantılar ve Trigonometrik Fonksiyonlar

Örnek: Trigonometrik Fonksiyonlar ve Kenar Oranları

Tümleyen Açıların Sinüsleri ve Kosinüsleri

Tümler Açıların Sinüs ve Kosinüsleri

Tümler Açıları Kullanma

Örnek: Piramidin Ne Kadarı Suyun Altında Kalmış?

Dik Üçgenlerde Bazı Denklikler

SKAH, KOKOH, TAKAKO ve Pisagor Teoremini Kullanarak Trigonometrik

Skah-Kokoh-Takako Örneği

Ters Trigonometrik Oranlar

Sekant (sec), Kosekant (csc) ve Kotanjant (cot) Örneği

Örnek: Trigonometri ile Eksik Bilgileri Tamamlama

Üçgenlerle Trigonometri

Sinüs Teoremleri

Sinüs Kanunu

Bilinmeyen Açılar İçin Sinüs Teoremi

İspat: Sinüs Teoremi

Kosinüs Teoremleri

Kosinüs Kuralları

Dereceyi Belirlemek İçin Kosinüs Teoremini Kullanma

İspat: Kosinüs Teoremi

Genel Üçgen Soruları

Yıldızlar Arası Uzaklık İçin Kosinüs Teoremi

Sinüs, Kosinüs ve Tanjantın Birim Çemberde Tanımı

Radyanlar

Radyan ve Derece

Radyan ve Derece (Trigonometri)

Dereceyi Radyana Dönüştürme

Dereceyi Radyana Dönüştürme (Trigonometri)

Radyanı Dereceye Dönüştürme

Radyanı Dereceye Dönüştürme (Trigonometri)

Radyan Cinsinden Açılar ve Koordinat Sisteminde Bölgeler

Radyan Cinsinden Açılar ve Koordinat Sisteminde Bölgeler (Trigonometri)

Eş Merkezli Yayların Oranı

Eş Merkezli Yayların Oranı (Trigonometri)

Örnek: Radyan Ölçüsü ve Yay Uzunluğu

Örnek: Radyan Ölçüsü ve Yay Uzunluğu (Trigonometri)

Radyan ve Derece

Radyan ve Derece (Trigonometri)

Sinüs, Kosinüs ve Tanjantın Birim Çember Tanımları

Birim Çember (Trigonometri)

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Dik Üçgenin Trigonometrik Oranları

Trigonometrik Fonksiyonlar ve Dik Üçgenin Trigonometrik Oranları (Matematik / Cebir) (Trigonometri)

Sinüs, Kosinüs ve Tanjant Grafikleri

y=sin(x)’in Grafiği

y=sin(x)’in Grafiği (Trigonometri)

y=tan(x)’in Grafiği

y=tan(x)’in Grafiği (Trigonometri)

y=sin(x) ve y=cos(x)’in Kesişimi

y=sin(x) ve y=cos(x)’in Kesişimi (Trigonometri)

Trigonometrik Özdeşlikler

Sinüs ve Kosinüs Özdeşlikleri: Simetri

Sinüs ve Kosinüs Özdeşlikleri Simetri (Trigonometri)

Tanjant Özdeşlikleri: Simetri

Tanjant Özdeşlikleri: Simetri (Trigonometri)

Sinüs ve Kosinüs Özdeşlikleri: Periyodiklik

Sinüs ve Kosinüs Özdeşlikleri: Periyodiklik (Trigonometri)

Tanjant Özdeşlikleri: Periyodiklik

Tanjant Özdeşlikleri: Periyodiklik (Trigonometri)

Özel Açıların Trigonometrik Değerleri

Özel Açıların Trigonometrik Değerleri (Trigonometri)

Pisagor Özdeşliği

Sec, Sin ve Cos İçeren Trigonometrik Özdeşlik İspatı Örnekleri (Matematik) (Trigonometri)

Pisagor Trigonometrik Özdeşliklerine Giriş (Matematik) (Trigonometri)

Trigonometrik Oranlar Arasında Dönüşüm Örneği: Tüm Oranları Sinüs

Trigonometrik Bir Oranı Farklı Oranlar ile İfade Etme (Matematik) (Trigonometri)

Sin, Cos ve Tan İçeren Trigonometrik Özdeşlik İspatı Örnekleri

Sin, Cos ve Tan İçeren Trigonometrik Özdeşlik İspatı Örnekleri (Matematik) (Trigonometri)

Tüm Altı Oranı İçeren Trigonometrik Özdeşlik İspatı Örnekleri (Matematik) (Trigonometri)

İspat: Pisagor Trigonometrik Özdeşliği (Trigonometri)

Pisagor Özdeşliğini Kullanma (Trigonometri)

Sen Çok Yaşa Tau!

Tau ve Pi

Tau ve Pi (Matematik) (Trigonometri)

Pi Hala Hatalı

Pi Hala Hatalı (Matematik)(Trigonometri)(Eğlenceli Matematik)

Trigonometrik Denklemler ve Özdeşlikler

Arksinüs (Matematik) (Cebir) (Trigonometri)

Arktanjant (Matematik) (Cebir) (Trigonometri)

Arkkosinüs (Matematik) (Cebir) (Trigonometri)

Fonksiyonların Tersinir Olabilmesi İçin Tanım Kümelerinin Sınırlandırılması (Matematik / Cebir)

Arktanjant Fonksiyonunun Tanım Kümesi ve Görüntü Kümesi (Matematik)

Ters Trigonometrik Fonksiyonları Hesap Makinesi Kullanarak Hesaplama (Matematik / Cebir) (Kalkülüs)

Basit Sinüzoidal Denklemleri Çözme

sin(x)=d Formundaki Sinüzoidal Denklemlerin Çözümü (Trigonometri) (Kalkülüs)

Örnek: Kosinüs Fonksiyonunun Tanımı ve Grafiği (Trigonometri) (Kalkülüs)

Sinüzoidal Modellerin Çözümümü

Trigonometri Problemi: Sıcaklık (Cebir)

Açı Toplam Formülleri

Trigonometrik Açı Toplam Formülleri (Matematik) (Cebir) (Trigonometri) (Kalkülüs Öncesi)

Kosinüs Açı Toplam Formülü (Trigonometri) (Kalkülüs)

Kosinüs Yarım Açı Formülü (Trigonometri) (Kalkülüs)

İspat: Sinüs Açı Toplam Formülü (Trigonometri) (Kalkülüs)

İspat: Kosinüs Açı Toplam Formülü (Trigonometri) (Kalkülüs)

Trigonometrik Özdeşlikleri Kullanma

Açı Toplam Formüllerini Kullanarak Trigonometrik Değerleri Bulma (Matematik / Cebir) (Trigonometri)

Açı Toplam Formüllerini Kullanarak Kenar Uzunluklarını Bulma (Trigonometri) (Kalkülüs)

Açı Toplam Formüllerini Kullanarak Trigonometrik İfadeleri Sadeleştirme (Matematik / Cebir)

Trigonometrik Formülleri Kullanma (Trigonometri) (Kalkülüs)

Trigonometri Problemleri (İleri Seviye)

Trigonometri Sorusu: Üçgenin Alanı (Matematik) (Trigonometri) (Eğlenceli Matematik)

Trigonometri Sorusu: Altıgenin Alanı (Matematik) (Trigonometri)

Trigonometri Sorusu: Kosinüs ve Açılarla Toplama İşlemi (Trigonometri)

Trigonometri Sorusu: Aritmetik Dizi (Matematik) (Trigonometri)

Trigonometri Sorusu: En Büyük Değer (Matematik) (Trigonometri)

Trigonometri Sorusu: Birden Fazla Kısıt (Matematik) (Trigonometri)

Trigonometri Sorusu: Denklem Sistemi (Matematik) (Trigonometri)

Sözel Trigonometri Problemleri (Matematik) (Trigonometri)

 


 

YAYIN İÇERİK SORUMLULUĞUNUN REDDİ

Bu sitede yayınlanan bilgi, görüş ve eğitim içerikleri Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı’na ait değildir. Vakıf, sadece orijinal metninden Türkçeleştirdiği eğitim içeriklerini  khanacademy ve AkademiPortal.com adresinde yayınlamaktadır. Bu nedenle Vakıf, projenin kaynağı khanacademy -AkademiPortal.com dâhil diğer elektronik ortamlarda yayınlanan bilgi, içerik ve görüşlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yayınlanan bilgi, görüş ve içerikler Vakıf ile ilişkilendirilemez.

Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here