Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda staj yapılmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Staj dönemleri

(1) Kurumda “Kış Dönemi” ve “Yaz Dönemi” olmak üzere iki dönemde staj yaptırılır.

2. Duyuru şekli ve zamanı

(1) Kış Dönemi staj duyuruları Kasım ayının ilk yarısında, Yaz Dönemi staj duyuruları ise Nisan ayının ilk yarısında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanır.

(1) Kurumda staj yapabilmek için adayların;

(a) Staja başlama tarihinde yurtiçi veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtdışı yüksek öğretim kurumlarının ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıflarında öğrenci olması ya da yüksek lisansa devam ediyor olması,

(b) Öğrenim gördükleri veya yüksek lisans yaptıkları fakültenin veya bölümün, mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik, bilgisayar, telekomünikasyon veya işletme mühendisliği; sosyal bilimler alanında ise siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, hukuk , işletme veya iletişim olması gerekmektedir.

4. Başvuru tarihleri

(1) Kış Dönemi staj başvuruları Kasım ayının ikinci yarısında; Yaz Dönemi staj başvuruları ise Nisan ayının ikinci yarısında yapılır.

5. Başvuru Şekli

(1) Staj programına başvurmak isteyen adayların Kurumun resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu tam ve doğru bir şekilde doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

(2) Başvuru formunda yer alan bilgiler ile ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Bunların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

6. Başvuruların değerlendirilmesi

(1) Stajyerlerin seçilmesinde, adayların staj zorunluluğu, bölümü, sınıfı başta olmak üzere Kurumca duyuruda belirtilen diğer ölçütler esas alınır.

(2) Staja kabul edilenler, son başvuru tarihinden sonra on beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde duyurulur. Staja kabul edilmeyenler tekrar başvuruda bulunabilirler. Stajyerliğe kabul edildiği halde geçerli mazereti olmaksızın ve bu mazeretlerini bir belge ile ispat etmeksizin (rapor, tutanak,..vb.) staja başlamayanlar Kuruma tekrar başvuruda bulunamazlar.

7. Staj süresi ve içeriği

(1) Kış Dönemi staj faaliyetleri 1 Ocak – 1 Mart, Yaz Dönemi staj faaliyetleri ise 1 Temmuz – 1 Eylül tarihleri arasında Kurumca uygun görülecek zaman ve sürelerde yaptırılır.

(2) Staj programı, Kurumun görev ve işlevlerini tanıtma ile uygulama bölümlerinden oluşur. Staj programının içeriği, ilgili birimlerle koordine edilmek suretiyle, adayların varsa talepleri de dikkate alınarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

(3) Staj programının uygulanması ile ilgili süreç ilgili Birim Amirince koordine edilir.

8. Güvenlik kriterleri

(1) Stajyerler, Kurumun Bilgi Güvenliği Politikalarına uygun hareket etmek zorundadırlar. Aksi davranışlarda bulunanların stajlarına son verilir.

9. Resmi yazışmaların takibi

(1) Stajyerler Kurumda yaptıkları stajla ilgili olarak, öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumu ile Kurum arasındaki yazışmaları kendileri takip etmekle yükümlüdürler. Yazışmalar merkezde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı; Bölge Müdürlüklerinde ise ilgili Bölge Müdürü tarafından imzalanır.

10. Kılık – kıyafet

(1) Stajyerlerin kılık – kıyafetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olması gerekir.

11. Staj saatleri

(1) Staj, mesai saatleri içerisinde tam gün olarak yapılır. Stajyerler mesai saatlerine uymakla yükümlüdürler. Stajyerlerin Kurumca kabul edilecek zorunluluk halleri hariç, devamsızlıkları toplam staj süresinin %10’unu geçemez.

12. Hizmetlerden yararlanma

(1) Stajyerler, Kurumca sağlanan kütüphane, yemekhane gibi hizmetlerden, imkânlar dâhilinde, yararlanabilirler.
13. Ücret

(1) Kurumda staj yapanlara sosyal güvenlik kurumları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı gibi herhangi bir ücret de ödenmez.

14. Stajda başarılı sayılma

(1) Stajyerler; stajın yapıldığı birim amiri ve/veya ilgili personelin değerlendirmesi çerçevesinde “Başarılı” ya da “Başarısız” sayılırlar.

(2) Stajı başarı ile tamamlayanlara, Kurum tarafından “Staj Başarı Belgesi” verilir.

Kaynak: BTK

Diğer BTK Haber ve bilgilerinden anında haberdar olmak için Whatsapp duyurular ve bilgilendirmeler hattımıza bildirin +90 530 129 2 129

BTK’ya Giriş Sınavları Hakkında Bilgi için tıklayın

 

[divider]

Twitter | Facebook | Pinterest | Akademi Portal  YouTube

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here