ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ocak ayı toplantısına ilişkin tutanaklarında, “faiz artırmalarının sürmesi gerektiğine” ilişkin işaretlerin öne çıkmasıyla gücünü koruyan dolar 3.80 lirada tutundu.

Tutanakların açıklanmasının ardından euro 1.22 dolar düzeyine çekilirken, günün erken işlemlerinde dolar 3.79 – 3.80 lira ve euro da 4.66 – 4.67 lira aralığında hareket ediyordu.
Fed’in 30-31 Ocak’ta yaptığı ve faiz oranlarını sabit tuttuğu para politikası toplantısının dün TSİ 22:00’de açıklanan tutanaklarına göre, ABD’de enflasyonun yükseleceğine ilişkin öngörülera bağlı olarak, faiz artırımlarının sürmesi gerektiğine ilişkin eğilim güç kazandı.

Fed tutanaklarında, “Komite üyeleri arasında, yakın dönemdeki ekonomik gelişmelerde güçlenmeye bağlı olarak, faiz oranlarını kademeli olarak yükseltmenin uygun olacağına ilişkin görüş birliğinin oluştuğu” ve oylamaya katılan üyelerin, “ekonomik faaliyetin güçlenmesi ile birlikte enflasyonun da yükselişe geçeceği”ne ilişkin görüşün öne çıktığı belirtildi.

Tutanaklara göre, toplantıya katılan üyelerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kurumlara yönelik faiz indirimlerinin etkisiyle, ekonominin önceden öngördüklerinden daha hızlı canlandırabileceğine ilişkin görüşlerin ağırlık kazandı.

Fed’in, faiz artırmak için enflasyonun yıllık “yüzde 2.0’ye yükselmesi”ni hedef olarak koyduğuna işaret eden piyasa analistleri, ABD tüketici fiyatlarının Ocak ayında bir yıldan da uzun bir sürede en büyük yükselmeyi geride bıraktığına işaret ederek, 20-21 Mart tarihlerindeki FOMC toplantısında yeni bir faiz artışının sürpriz olmayacağına dikkat çekiyor.

FED Toplantı Tutanakları: “Ekonomik Büyümenin Güçlenmesi Kademeli Faiz Artışlarının Devam Etmesi Olasılığını Artırıyor”

FED Tutanakları Sonrası Doların Durumu

Federal Reserve’in 30-31 Ocak tarihlerinde yaptığı FOMC toplantısının tutanakları Çarşamba günü yayımlandı. Tutanaklar, komite üyelerinin bir önceki toplantıya göre ekonomik büyümenin güçlendiğini düşündüklerini ortaya koydu.

FOMC üyelerinin faiz oranlarının %1.25 -%1.5 aralığında bırakılmasına karar verdiği Ocak ayı toplantısının tutanaklarında “ekonominin güçlemesi federal fon oranlarının kademeli olarak daha fazla sayıda artırılmasının uygun olma olasılığını artırıyor” ifadelerine yer verildi.

Piyasalarda vergi reformunun ardından ekonominin aşırı ısınacağı endişeleri hakim olurken, tutanaklar, komite üyelerinin bir kısmının enflasyonun yükselmesini beklediğini gösterirken, sadece “birkaçının” ekonominin aşırı ısınacağını düşündüğünü gösteriyor.

Fed, Aralık ayında yaptığı toplantıda bu yıl 3 kez faiz artırılmasını öngörmüştü. Ocak ayında yapılan toplantı tutanaklarından 3 kezden fazla sayıda faiz artışı yapılmasını savunan bir üye olmadığı ve temel konunun bu yıl 3 kez yapılması öngörülen faiz artışı olduğu anlaşılıyor.

Tutanaklarda, üyelerin çoğunluğunun bu yıl enflasyonun Fed’in %2 hedefine yaklaşacağını düşündüğü belirtiliyor. FOMC üyeleri, Aralık 2017’de %1,5 olan çekirdek bireysel harcamalar endeksinin bu yıl çok daha hızlı artabileceği görüşündeler. Ancak henüz 12 Fed bölgesinden sadece birkaçı kendi bölgelerinde işletmelerin fiyatlama gücüne sahip olduğunu bildiridi.

Azınlıkta kalan bazı FOMC üyleri ise firmaların vergi indiriminden sağladıkları avantajı ürünlerinin fiyatlarını düşürerek pazar paylarını artırmak için kullanma yoluna gidebileceklerini dolayısıyla enflasyonun %2 hedefinin altında kalmaya devam edeceğini savundu.

Türkiye “Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde Düşmeye Devam Ediyor”

FED Tutanakları Sonrası Doların Durumu

Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksi puanı ve sıralamadaki yeri 2013 yılından beri hızlı bir biçimde gerilemeye devam ediyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International – TI) 2017 yılı Endeks sonuçlarına göre, bir puanlık düşüşle 40 puan alan Türkiye, altı basamak daha gerileyerek 180 ülke arasında 81. sırada yer aldı. Böylece, endekste dört yıl üst üste gerileyen Türkiye, son beş yıl içinde 10 puanlık bir düşüşle 28 sıra kaybetti.

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve 118 ülkede faaliyet gösteren TI, 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2017 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye, 28 üye ülke arasında sonuncu sıraya yerleşti. Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise 13. sırada bulunurken, 35 OECD üyesi devlet arasında ise sondan ikinci sırada yer aldı.

Yolsuzluk Algı Endeksi’nde ilk üç sırada;

– Yeni Zelanda (89),
– Danimarka (88)
– Finlandiya (85) bulunuyor.

Endeksin son sıralarında;

– Suriye (14),
– Güney Sudan (12)
– Somali (9) yer aldı.

Endeks’te 2012-2017 yılları arasında en çok puan kaybeden beş ülke;

– Saint Lucia (-16),
– Bahreyn (-15),
– Suriye (-12)
– Türkiye (-10)
– Gine (-8) oldu.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden yapılan açıklamada, “2017 yılı sonuçları, yolsuzluğa dair algının; hukuk devleti ilkeleri, basın özgürlüğü, sivil toplumun gücü, örgütlenme ve ifade özgürlüğü gibi konularla doğrudan ilgili olduğunu gösteriyor” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Bu alanlarda yaşanan ihlaller Türkiye’yi yolsuzluk algısı açısından oldukça riskli bir noktaya taşıyor.

“Kamu ihale mevzuatına uyulmaması, 200’ün üzerinde değişiklik ve kapsamı genişletilen istisnalarla mevzuatın ve ilgili kurumların işlevini yitirmesi en temel sorunlar arasında bulunuyor.

“Bir önceki yıl yatırımlar ve kamu hizmet ve alımlarının yüzde 40’ı Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) kapsamı dışında gerçekleştirilirken, KİK kapsamındaki ihalelerin de yüzde 27.7’sinde açık ihale usulünden farklı yöntemler kullanıldı.

“Buna ek olarak birçok politikacının ve üst düzey kamu görevlisinin yakınlarının, önemi her geçen yıl daha çok anlaşılması gereken liyakat ilkesine aykırı bir biçimde kamu görevlerine atandığına dair çok sayıda bilginin basında yer alması, yolsuzlukla ilgili olumsuz algıyı besleyen unsurlar arasında bulunuyor.”

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı E.Oya Özarslan 2017 yılı sonuçlarını değerlendirirken, “Türkiye’nin son beş yılda 10 puan kaybetmesi, Endeks’te 28 ülkenin önümüze geçmesine neden oldu; bu da, dünyadaki rekabet gücümüzü azalttı. Hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap
verebilirlikten başka çıkar yolumuz yok” dedi.

Her ülke için en az 3 uluslararası kurumun yürüttüğü araştırmanın bulgularına dayanarak hazırlanan 2017 Yolsuzluk Algı Endeksi; uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtıyor.

Araştırma metodolojisine göre “sıfır” puan en yüksek yolsuzluk algısına, 100 puan ise en düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor.

Bu yıl, Türkiye’nin puanı belirlenirken bulguları kullanılan sekiz araştırma sırasıyla şöyle:

– Global Insight Country Risk Ratings,
– Bertelsmann Foundation Transformation Index,
– IMD World Competitiveness Yearbook,
– Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Index,
– World Justice Project Rule of Law Index,
– PRS International Country Risk Guide,
– Varieties of Democracy Project,
– Economist Intelligence Unit Country Ratings. (Grafik)

 

[divider]

Twitter | Facebook | Pinterest | Akademi Portal  YouTube

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here