Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni ekonomi programı dengelenme, disiplin, değişim ana mesajlarını içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019-2021 yıllarını kapsayacak yeni ekonomi programını açıkladı.

Yeni Ekonomi Programı’nda büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3,8, 2019 için yüzde 2,3, 2020 için yüzde 3,5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi.

Açıklama Sonrası,

– en yüksek 6.3032 lira ve en düşük 6.2368 lirayı gören dolar, 6.22 – 6.23 lira aralığına,
– en yüksek 7.3863 lira ve en düşük 7.19632 lirayı gören euro, 7.30 – 7.31 lira aralığına,
– en yüksek 8.3395 lira ve en düşük 8.21321 lirayı gören sterlin, 8.22- 8.23 lira aralığına döndü.

Bakan Albayrak’ın konuşması şöyle:

Ekonomik programının öncesinde politikalar değişiminin lansmanındayız.

Önümüzdeki 3 yıllık yeni ekonomi programımızı yazarken ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi.

Programın yeni ismine “Yeni Ekonomi Programı” dedik. Bir çok paydaş bizzat katkı verdi, ilk kez bu kapsamda OVP oldu. Yaklaşık 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. AK Parti’nin başarısı takdirle karşılandı. Kamu mali disiplini sürekli hale geldi. Kamu finansmanı sorun olmaktan çıktı. Türkiye özellikle 2013 yılındna sonra o süreçten bu yana yaşadıklarına bir baktığımızda iç ve dış sınamalara maruz kaldığına şahit olduk. 2013’te Türkiye belki tarihinin en güçlü yılını yaşamıştı. Gezi olaylarıyla başlayan süreç,17-25 Aralık süreci, terör saldırıları, bölgemizde yaşanan savaşlar ve 15 Temmuz darbe girişimi hayata geçti. Bu süreçler topyekün Türkiye’yi hedef aldı. Plananlan bir dizi ekonomik gelişmeye bu sorunlar fırsat vermedi. Ardarda birçok seçimle karşı karşıya kaldık. Halkımızdan çok güçlü yetki aldık. Bu dönem dünyanın derin siyasi ve kırılmalardan geçtiği bir dönemdi. Ekonomik yaptırımların adeta bir silah gibi kullanıldığı dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak bu sürecin çok net bir parçası olduk. Güçlü programı hayata geçireceğiz. Ekonomimizin bu zorlukları aşması için hep beraber hayata geçireceğiz. Ekonomimizin güçlü ve zayıf yanlarını çok iyi biliyoruz. Yeni ekonomi programının tedbirleri kapsayan program olmasını sağladık. Programı 3 ana temel üzerine oturttuk. Bu program 3 ana temel üzerine oturuyor, ilki dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde değişim. 2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8. 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,3. 2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5. 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,0. Katma değerli alanlara yoğunlaşılacak. Bundan sonraki yatırım projelerinde sonuçlarını göreceksiniz. GSYH artışını çok net şekilde göreceğiz. Stratejik hamlelerle büyümeyi stratejik ve sağlıklı çizgiye oturtacağız.

Enflasyona dikkat etmek lazım. Merkez Bankası elindeki tüm araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edecek. Enflasyonla mücadelede sadece bu yeterli değil. Hükümetimiz bu noktada olmak üzere toplum olarak da desteğe ihtiyacımız var.

Enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 20,8. 2019 için yüzde 15,9. 2020 için yüzde 9,8. 2021 için yüzde 6,0. bütçe açığının GSYH’ye oranı 2018’de yüzde 1,9, 2019’da yüzde 1,8.

Kamuda disiplini sağlamak üzere tedbirler aldık, vergi süreçlerinde önemli iyileştirmeler sağladık.

Bütçe açığını yüzde 2,0’nin altında tutma hedefini gerçekleştireceğiz.

Gıda enflasyonu ile çok daha etkin mücadele edilecek.

Cari açık/GSYH bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 3,3, 2020 yüzde 2,7, 2021 yüzde 2,6.

Yeni pazar, yeni ürün, yeni ihracatçı hedefleri adım adım hayata geçirilecek.

İşsizlik oranında kısa süreli artış olsa da 2020 sonrasında bu oran 10.8 seviyesine ulaşmış olacak. Türkiye 2020’ye kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturmuş olacak.

İşsizlik oranı beklentisi bu yıl yüzde 11,3. 2019 yüzde 12,1. 2020 yüzde 11,9. 2021 yüzde 10,8.

Gece gündüz çalışarak programdaki hedeflere erişmek, detaylı bir çok eylemin tasarlanmasıyla ve uygulamaya başlamasıyla hayata geçmiş olacak.

Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi kurduk. Tasarruf önlemlerinin yanında gelir artırıcı önlemler için de çalışacak. Diğer bakanlıklarla koordineli olacak. Ekip sürekli sahada olacak. Yol haritaları hazırlanacak.

2019 yılı içinde kamuda 60 milyar TL tasarruf sağlanacak. 2019 yılı içinde 16 milyar TL gelir artırımı sağlanacak.

Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği büyük ölçekli endüstri sanayi ve teknoloji bölgeleri kurulacak. Cari açığın azaltılmasında ilaç, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri önceliklendirilecek.

Entegre petrokimya sanayi bölgesi kurulacak.

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖNLEMLERİ

İçinden geçtiğimiz dönem adım atmamızı gerektiriyor. Bankaların sermaye yeterlilik rasyonu Temmuz ayı itibariyle yüzde 16.1 olarak gerçekleşti ve sektör çok güçlü. Reel sektörde problemler olduğunu biliyoruz. Bankacılığın güçlü yapısını sürdürmesi ve reel sektörü desteklemesi bu programın önceliklerinden biri. Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için Mali Bünye Değerlendirme Çalışmalarını başlatıyoruz. Gerekli görüldüğü takdirde bankacılık sektörünün mali yapısı gözden geçirilecek ve reel sektöre uygun krediler sağlanacak. Kapsamlı politika setini devreye sokacağız. Bunların yanında Türkiye Kalkınma Bankası’nın görev alanını genişleteceğiz. Emlak Bankası gayrimenkul sektörünü canlandıracak. Yneiden yapılandırma kapsamında BDDK’nın Ağustos ayında aldığı karar TBB tarafından yapılan açıklamayla birlikte aktif şekilde uygulanmaya başlandı.

VERGİ KONUSU

Taşınmaz değerleme sistemini kurarak, gayrimenkul envantelini tamamlayacak, tapu değerlerini adil olarak yansıtacak bir süreci hayata geçireceğiz. Türkiye’nin bilançosunu vergilerle güçlendireceğiz. Süreçleri yönetmek için BİGDATA’yı kuruyoruz. Vergi prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yeniden bir yapılandırmaya gitmeyeceğiz.

YEP KONTROL EDİLECEK

Yep üçer aylık aralıklarla takip edilecek. Tüm hedefler ülkemiz için. Ülkemiz ve milletimize müreffeh gelecek sunmak için hep birlikte hayata geçireceğiz. Kısaca genel çerçevede özetlemeye çalıştığımız başta ülkemiz olmak üzere tüm paydaşlarımız olmak üzere, yerli ve yabancı olmak üzere hayırlı olmasını diliyorum.

YEP 2019 Enflasyon ve Büyüme Hedefleri

Orta Vadeli Program Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15. ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiğini açıkladı.

YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.30 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.23 – 6.24 aralığına döndü.

YEP öncesi 7.27 lira olan euro 7.38 liraya kadar yükseldikten sonra 7.29 – 7.30 lira aralığına döndü.

YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.33 liraya kadar yükseldikten sonra 8.23 – 8.24 lira aralığına döndü.

Albayrak YEP tanıtım toplantısında şöyle konuştu:

“YEP ötesinde politikalar değişikliği için buradayız. YEP’e birçok paydaş katkı verdi. Ekonomik yaptırımların silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz.

“YEP 2019 büyüme hedefini yüzde 3.5 olarak belirledik, önceki hedefimiz yüzde 5.5 idi. 2019 enflasyon hedefimiz yüzde 15.9, önceki yüzde 7.0’dı.

“(YEP) hedefiyle 2019’da enflasyon yüzde 15.9 olacak. 2020 yılında ise tek haneli enflasyon rakamları göreceğiz, hedefimiz yüzde 9.8.

“Cari açıkta yeni uygulamalarımızın devreye alınmasıyla birlikte, Temmuz ve Ağustos aylarında gördüğümüz düşüş devam edecek.

“2021 yılına kadar Türkiye 2 milyon yeni istihdam oluşturmuş olacak.

“YEP, üç ana temel üzerine oturtuldu, birincisi dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde değişim olarak kurguladığımız bu süreç, ekonomimizin bazı temel alanlarında daha sürdürülebilir bir modele geçmeden önce, bu yıldan başlayarak 2019 ve 2020 döneminde ekonomik bir dengelenme yaşayacağımız yol haritasını ortaya koyuyor.

“İkinci prensibimiz olan disiplinden temel kastımız dengelenme sürecinin kamu maliyesindeki disiplin ile desteklenmesidir. Son prensibimiz olan değişimde temel hedefimiz bundan sonra yapacağımız her politika değişikliğinde ülkemizin uzun vadeli üretim kapasitesinin ve ihracatının artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmaktır.

“Bunun en somut örneğini bundan sonra destekleyeceğimiz yatırım projelerinde çok net göreceksiniz. Bütün bunların sonucunda kademli bir GSYH artışı çok net bir şekilde görülecek.

“Hayata geçireceğimiz politikalarla bu programın öngördüğü strateji ve tedbirlerle büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacağız.

“2020 yılında yüzde 3.5 ve 2021 yılından itibaren yüzde 5.0 büyüme sağlayarak büyümeyi sürdürülebilir hale getirerek sağlam temeller üzerine oturtmak temel amacımız olacak.

“Yeni Ekonomi Programı (YEP) beş temel alandaki hedeflerimiz ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi istihdam ve cari açık ile bankacılık ve reel sektör alanları oldu.

“YEP bir eylem planı olacak ve kurumlar eylemden sorumlu olacak; performans kriterleri, uygulama takvimi ve fayda/maliyet analizleriyle.

“Üçer aylık aralıklarla takip yapılacak ve ‘YEP takip ekibi’ olacak.

“Hedeflerin yakından takip edilmesi sağlanacak ve bakanlıklara ilerleme değerlendirmeleri yapılacak ve 2019 sonu YEP değerlendirilecek.”


 

  

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın