Ali Fuat Erbil, 2 Eylül 2015 itibariyle Garanti Bankası’nın yeni Genel Müdürü oldu.

Garanti Bankası ,Eylül 2015 itibarıyla Ergun Özen’in istifası ile boşalacak olan genel müdürlük pozisyonuna Ali Fuat Erbil’in atanacağını duyurdu.

Banka açıklamayı KAP’a yaptı. Açıklamada ayrıca, Garanti Bankası’nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 14.89’a denk gelen hissesinin BBVA tarafından Doğuş Grubu’ndan satın alınması konusunda devir işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Devir sonrasında Garanti Bankası’nda BBVA’nın hissedarlık oranı yüzde 39.9, Doğuş Grubu’nun ise yüzde 10 oldu.

KAP’a yapılan açıklama ise şöyle:

“19.11.2014 tarihinde duyurulan T. Garanti Bankası A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 14,89 nispetinde ve TL 625,380,000 nominal değerdeki hisselerin BBVA tarafından Doğuş Grubundan satın alınması konusunda taraflar arasında imzalanan anlaşma hükümlerine uygun olarak devir işlemleri tamamlanmıştır. Devir sonrasında BBVA’nın Garanti Bankasındaki hissedarlık oranı yüzde 39.9’a ulaşmıştır. Doğuş Grubunun toplamda Garanti Bankası’ndaki hissedarlık oranı yüzde 10’a inmiştir. Hisse başına BBVA devir sırasında TL 8,765 satın alma bedeli ödemiş bulunmaktadır. Buna ek olarak Nisan 2015’de Garanti Bankası tarafından dağıtılan temettüden Doğuş Grubuna hisse başına ödenen TL 0,135 de dikkate alındığında 19 Kasım 2014’te yapılan açıklamada belirtildiği gibi hisse başına toplam TL 8,90’lık bir bedel ödenmiş bulunmaktadır.

Hissedarlarımızdan gelen yukarıdaki açıklamanın dışında Bankamız Yönetim Kurulu devir işlemleri sırasında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır;

– Çıkarılmış sermayenin yüzde 14.89’u nispetindeki payların Doğuş Grubu mensuplarından BBVA’ya devrinin onayına ve pay defterine işlenmesine;

– Daha önce Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro’nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Javier Bernal Dionis’in atanmalarına; ve

– Genel Müdür Ergun Özen’in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat Erbil’in atanmasına karar verilmiştir.”

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın