Türkiye’nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında 77.85 ile veri tarihinin en düşük düzeyine geriledi. Endeks Nisan’da 81.71 düzeyindeydi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, Yurtiçi ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise önceki 83.08 düzeyinden Mayıs’ta 81.47 düzeyine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Pay Alım Esaslarına SPK’dan Düzenleme

Ekonomi: Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Geriledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay alım teklifi tebliği altında halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım muafiyeti esaslarında düzenleme yaptı.

Resmi Gazete’de “Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet” başlıklı 18. maddeye ek yapıldı.

Maddeye eklenmiş olan iki fıkraya göre, bankaya kredinin teminatı olarak verilmiş payların Kanunun 47. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bankanın mülkiyetine geçmesi, bu payların bankanın da kurucu olduğu özel amaçlı işletmeye devredilmesi ile bu payların mülkiyetinin bankaya veya özel amaçlı işletmeye geçmesinden sonra üçüncü kişilerce bankadan veya özel amaçlı işletmeden satın alınması durumunda, SPK, başvuru üzerine pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilecek.

Makine İhracatının Toplam İhracattaki Payı Yüzde 10’u Aştı

Ekonomi: Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Geriledi

Makine sektörünün, yılın ilk beş ayında yüzde 24 artan ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 10’u aştı.

Yılın ilk beş ayında toplam ihracatı 69 milyar dolara ulaşan ihracatını en fazla artıran sektörlerden biri Türk makine sanayii oldu. Bu dönemde yüzde 24 artışla ihracatını 7 milyar dolara yükselten sektör, Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payını 10.3’e çıkardı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya gibi makine sektörünün önde gelen pazarlarında yüzde 20 ile 30 arasında değişen büyüme oranlarına ulaştıklarını vurguladı ve ekledi:

”Makine ve teçhizat yatırımlarına tekrar ağırlık verildiği bu dönemde, Türk makinelerine yoğun bir ilgi var. Almanya’ya ihracatımız şimdiden 1 milyar doları geçti. Rusya gibi stratejik pazarlara yaptığımız ihracattaki artış yüzde 58’e ulaştı.”

Sektörün yoğun talep artışı yaşadığı bu dönemde en önemli verilerden birinin birim fiyatlardaki yükseliş olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu, ”Döviz kurundaki dalgalanmaların etkilerini gördüğümüz bu dönemde, kilogram başına birim fiyatımızın 5,9 dolardan 6,4’e yükselmesi, yani yaklaşık yüzde 10 artması çok olumlu bir göstergedir. Türkiye’nin, toplam ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payını artıma hedef ve vizyonuna katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” diye ekledi.

Makine sektörünün tek bir ülkeye bağlı kalmadan tüm ihracat pazarlarında artış sağlarken, tüm alt sektörlerde de yoğun bir yükseliş içinde olduğunu belirten Karavelioğlu, sektör olarak, alt sektörlerle işbirliği içinde, yıl sonunda 18 milyar dolar makine ihracatına ulaşmayı hedeflediklerine dikkat çekti.


Haberler


  

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here